Chủ nhật đi làm cũng phải điệu

Chủ nhật đi làm cũng phải điệu..
Vui hay sầu âu cũng do mình cả thôi dù lắm lúc chúng ta có đôi chút hoang mang khi trao đi niềm tin hay sự quan tâm sai sai chỗ hay thậm chí là lo lắng cho những điều chả tới lượt mình.
Chủ nhật là phải tươi theo cách mà ta muốn.