CHÚC CẢ NHÀ CHỦ NHẬT TRÀN ĐẦY RUNG ĐỘNG YÊU THƯƠNG

CHÚC CẢ NHÀ CHỦ NHẬT TRÀN ĐẦY RUNG ĐỘNG YÊU THƯƠNG!
TẤT CẢ CHỈ LÀ HẠT & SÓNG. KHÁC NHAU LÀ TẦN SỐ RUNG ĐỘNG!
Rung lên từ ngon lông tơ
Rung xuống đến tận giấc mơ đáy lòng!
Sống đúng với bản năng yêu thương vũ trụ cho ta siêu năng!
Bình luận và chia sẻ cả nhà nhé!
Tạ ơn Tạo Hóa!