Chuyện đôi tình nhân

Chuyện đôi tình nhân
– Mẹ sẽ cõng con đi khắp thế gian.
– Thế thì mẹ sẽ mỏi lắm.
– không sao, khi nào mẹ già con cõng mẹ là được.
– Nhưng con không muốn mẹ già đâu. Con muốn mẹ ở cùng con mãi cơ.
– Mẹ già đi thì con mới lớn chứ. Con có muốn mình lớn lên không?
– Có. Thế thì mẹ phải chịu khó đi làm đẹp cho mẹ đỡ già nhé!
Đấy, đứa nào sau này lấy nó chắc số hưởng lắm đây.
:))))))