Có ai còn nhớ hình lúc này không ạ

Có ai còn nhớ hình lúc này không ạ?
Đúng một năm rưỡi đã trôi qua. Tự nhiên lục lại hình cũ thấy cái nhớ mọi người quá. Em cũng nhớ cái đầu thần thánh của em lúc đó nữa!
Một trong những bữa ăn trưa đáng nhớ!!!
Lâm Minh Chánh Chieu Pham Nguyen Nhu Quynh Nguyen Nhu Duong Hong Dương Hồng Minh, Hung Phan Manh Khoa Phan Võ Cự Triêm Nguyen Bá Ngọc