Có chương trình một anh đứng bếp dạy nấu ăn

Có chương trình một anh đứng bếp dạy nấu ăn. Tình cờ xem qua thì đm ảnh dạy nấu một món vịt mà ảnh kêu tỏi băm đem phi dầu olive chừng … 3 phút là được. Để lâu nó cháy.
Đéo hỉu ảnh với cái ekip có bít 3 phút là bao nhiêu lâu ko trời !
Tỏi băm phi 3 phút. Lạy hồn !!! 10-30 giây tuỳ lửa là nó cháy mẹ nó tưng bừng mùi rồi mà kêu phi 3 phút để tỏi nó trong ko bị cháy vàng.