CÔ GÁI VÀ NỒI THỊT KHO

CÔ GÁI VÀ NỒI THỊT KHO!
Thịt đã có người ướp sẵn giùm cho.
Cô gái đem kho!
Đổ nước vào thì lạt, nêm thêm thì mặn.
Nêm tới nêm lui, nửa nồi trên khét đen, nửa nồi dưới giờ không biết là vị gì nữa rồi!
Người con gái biết phải làm sao?
Bực méo chịu được!!!