Có lẽ ít người biết

Có lẽ ít người biết, sáng tầm 7h đến 7h20 thường là buổi sinh hoạt quán triệt tư tưởng văn hóa của nhà mình theo mô hình tập trung và mang tính học thuật giống Campuchia giai đoạn.. 78,79! Trong đó, mình sẽ được nghe và thấm từ các tuyển tập truyện truyền kỳ đương đại về tư cách của người chồng tốt!