Cố nhạc sĩ Châu Kỳ đã có thể an lòng rằng con đường xưa của ông đã có thể yên tâm đá mòn xưa vẫn ghi

Cố nhạc sĩ Châu Kỳ đã có thể an lòng rằng con đường xưa của ông đã có thể yên tâm đá mòn xưa vẫn ghi. Bây chừ đã có thể bổ sung thêm lỗi của ko chỉ thằng đánh máy, cha bảo vệ mà còn của các đồng chí tham mưu nữa.hehe