Có những chuyện đáng quên nhưng không thể quên được

Có những chuyện đáng quên nhưng không thể quên được. Mình vẫn muốn nhớ những gì đẹp nhất và quên đi những gì đau buồn nhất để thấy lòng còn được chút vui. Nhưng tiếc thay, cái buồn của mình vẫn nặng túi trần gian…. Thôi thì vui hay buồn cũng là chuyện của đời mình, nó đã trở thành máu thịt của mình.