” Có những cuộc Cách mạng của tự do

” Có những cuộc Cách mạng của tự do… ”
Project ( CD ) mới của DEPECHE MODE rất rung động.
Không uổng công mong đợi và đã trở thành 1 crazy fan của band từ 1 thập kỷ nay ( thay vì 1 vài CD trước của nhóm nghe nhạt nhạt )
Lâu rồi không còn nghe nhạc của các Divas ( vocalists ) nữa.Chủ yếu nghe Indie,nghe các khuynh hướng,xu hướng.
Lâu rồi mới có cảm hứng nghe nhạc trở lại …