Cơ quan bảo hiểm y tế vừa có văn bản biểu các bịnh viện phải chi theo dự toán được duyệt

Cơ quan bảo hiểm y tế vừa có văn bản biểu các bịnh viện phải chi theo dự toán được duyệt, khoán chi rõ ràng, chi nhiều hơn ráng chịu.
Liệu cơm gắp mắm, chi cho nhiêu đó thì chữa nhiêu đó thôi, cho nhiều thuốc, mổ xẻ lung tung thì tự lo liệu!