Con người trải qua bao nhiều nghìn kiếp tạo vô số ác tội

Con người trải qua bao nhiều nghìn kiếp tạo vô số ác tội. Dù đời này, người tài giỏi lắm, có tâm lắm nhưng chưa chắc đã được hưởng may mắn và giàu có bởi có thể những điều thiện ngươi làm bây giờ là để tiêu bớt nghiệp chướng ở quá khứ. Dù sao thì cũng hãy kiên trì, chắc chắn kiếp sau người sẽ được phúc báo lớn và sẽ giàu có thôi..