Cuối cuộc đời bước vào cõi hư vô

Cuối cuộc đời bước vào cõi hư vô
Nhưng sao nghe bước chân rời nặng trĩu
Do lũ về lấp “thây”.. để kiếp người gánh chịu
Hay bọn ác nhơn sả đập giết người..?
Miền trung quê tôi…
Người dân quê tôi…!
Có những nỗi đau khóc không thành tiếng
Có những người trôi “thây” ra biển
Cũng có những người khóc điếng….. đưa tang….!
_______________ĐN 4______________
See Translation