Cuối tuần rồi nhanh thật là nhanh

Cuối tuần rồi nhanh thật là nhanh, cuộc sống công việc khiến chúng ta quên mất cả thời gian!
Và tối nay thứ 6 Mamamia lại có chút âm nhạc cuối tuân!! Hãy lắng đọng và cảm nhận thời gian trôi chậm lại chút!
Cả tuần chưa dám say vì quá bận! Tối nay ai về Mamamia với mình nào?