Cuối tuần với trẻ tự kỷ

Cuối tuần với trẻ tự kỷ
http://m.vietnamnet.vn/…/mc-phan-anh-xuan-bac-dong-hanh-cun…
” Các bậc cha mẹ hãy cùng chung tay , nâng cao nhận thức về tự kỷ để có cái nhìn đúng đắn , sâu sát cho sự phát triển bình đẳng của trẻ nhỏ . Hãy đặt mình vào hoàn cảnh các gia đình có trẻ tự kỷ để cảm thông,thương yêu các con hơn nữa … “