Cuối từng được 2 bợn dắt đi ăn đồ nướng hoho

1  
Cuối từng được 2 bợn dắt đi ăn đồ nướng hoho
Ăn no banh bụng luôn á
See Translation