Đã bắt nghi phạm giết hại bé gái 9 tuổi Việt Nam tại Nhật Bản chính là gã hàng xóm 46 tuổi

Đã bắt nghi phạm giết hại bé gái 9 tuổi Việt Nam tại Nhật Bản chính là gã hàng xóm 46 tuổi . Khủng khiếp hơn hắn chính là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học nơi cô bé theo học . Là một trong những tình nguyện viên trong đội giám sát các em bé đến trường Những Kẻ sát nhân , kẻ XHTD lại thường ẩn mình trong những bộ mặt hiền lành Đạo Đức ở quanh ta . Đáng sợ thật !
Thương bé ! Thương gia đình bé !