ĐÃ NÓI LÀ GIỮ GÌN HÒA BÌNH MÀ

ĐÃ NÓI LÀ GIỮ GÌN HÒA BÌNH MÀ, SAO BẮN ĐƯỢC.
Lưu Á Châu: “Ngót trăm lính Nhật là đủ để áp giải 50 nghìn tù binh quân Quốc Dân Đảng đến Yến Tử Cơ (một địa danh thuộc tỉnh Giang Tô) xử bắn. Chưa nói đến chống lại, các tù binh này chẳng có cả tới dũng khí bỏ chạy nữa kia”.
See Translation