Đàn ông nông cạn

Đàn ông nông cạn, gặp đàn bà trưởng thành, thì khó giữ.
Đàn ông xốc nổi, gặp đàn bà tự lập, lại chẳng bền.
Đàn ông phản bội, gặp đàn bà thứ lỗi, là may mắn.
Đàn ông trăng hoa, gặp đàn bà nhạy cảm, là tàn ác.
Đàn ông thành đạt, gặp đàn bà an phận, là gần như viên mãn chín phần.
Một phần còn lại, tùy thuộc vào những bản tính trên đó, có đảo chính bất ngờ hay không.
Cuộc đời, đôi khi vốn dĩ đã là một sự bất công như thế. Duyên khởi thì gặp gỡ, nhưng duyên nợ chưa hẳn mãi cạnh kề, duyên tàn cũng chẳng phải sẽ rời được nhau.
Bởi tình cảm còn đi đôi với thực tế. Có duyên mà không hợp thì vạn điều khó khăn. Có duyên mà sai thời điểm thì trăm điều phiền nhiễu. Cạn duyên mà tình chưa đoạn thì nhiều điều khổ. Cạn duyên khi yêu đúng người lại là sầu bi.
Khi đàn ông cần hôn nhân, thì hãy chắc đã đủ bản lĩnh khiến đàn bà an lòng. Đời không đứng yên mà là biến chuyển. Tâm không an tịnh mà lại đổi rời.
Nên yêu thôi vẫn chưa đủ, hợp điểm vẫn chưa thừa, phải thực tế, lí trí và can đảm vì nhau.
Đàn bà lùi một bước về sau để nhường nhịn, thì đàn ông đừng tiến đến hai bước để lấn đường. Đàn bà đau thì đàn ông phải dỗ, đàn bà khổ thì đàn ông phải thương.
Tín ngưỡng của tình yêu không chỉ là an duyên hợp phận, mà còn can hệ đến phần trưởng thành, chín chắn, cố gắng và thấu hiểu thì mới đỡ làm khổ cuộc đời nhau.
————-
Nguồn: Sưu tầm