Đang có tk FB agency 500 tk

Đang có tk FB agency 500 tk, mỗi tk con ngưỡng 16 triệu. Nay do tính chất công việc không có thời gian để làm muốn nhượng lại cho anh em nào cần.
Anh em nào cần thì inbox cho mình cái giá, nếu chốt được thì mai làm việc luôn nhé.
Xin phép tag một số anh em vào.