Đang quan tâm tới Giáo dục nên post một số bài về giáo dục:

Đang quan tâm tới Giáo dục nên post một số bài về giáo dục:
Những Quan điểm này cũng rất gần với Essence. Giáo dục bằng não phải và giáo dục để giúp người khác trở thành chính mình.
Từ bản thân thấy Essence chính là Education. Essence không là lý thuyết – Essence cần ứng dụng trong cuộc sống và giúp tạo ra những con người Nhận biết – Tôn trọng – Yêu thương và Biết ơn!
Sau đây là một số quan điểm của những vị Thầy:
“Cái nhìn của tôi về giáo dục là cuộc sống không nên được xem như một cuộc vật lộn cho sự sống còn; cuộc sống nên được xem như một sự mở hội. Cuộc sống không nên chỉ là sự cạnh tranh, cuộc sống cũng nên là sự vui mừng. Ca hát và nhảy múa và thơ ca và âm nhạc và hội họa, và tất cả những thứ đó là sẵn có trong thế giới – giáo dục nên chuẩn bị cho bạn để rơi vào trong giai điệu với nó – với cây cối, với chim muông, với bầu trời, với mặt trời và mặt trăng.
Và giáo dục nên chuẩn bị cho bạn để là bản thân bạn. Ngay bây giờ nó chuẩn bị cho bạn để là một kẻ bắt chước; nó dạy bạn làm thế nào để như những người khác. Đây là vô giáo dục. Giáo dục đúng sẽ dạy bạn làm sao để là bản thân bạn, đích thực bản thân bạn. Bạn là duy nhất. Không có ai như bạn, đã từng như vậy, sẽ không bao giờ như vậy. Đây là một sự tôn trọng vô cùng điều mà Thượng đế đã trao cho bạn. Đây là niềm vinh dự của bạn, rằng bạn là duy nhất. Đừng trở thành kẻ bắt chước, đừng trở thành những bản sao.”
Osho