Dao Hai Su Nguyen Kim Hai Nguyen Ngoc Diep Huyen Trang Le đi đẻ có gặp Em này không thế

Dao Hai Su Nguyen Kim Hai Nguyen Ngoc Diep Huyen Trang Le đi đẻ có gặp Em này không thế. Buồn cười nhất là có ông comment: Bác sỹ phụ sản thế này ai dám đưa vợ đến đẻ hay khám. Mấy bạn trước khi phản bác suy nghĩ thật kĩ sau này có vợ có dám đưa đến anh này đẻ không nhé! Hahaha