Đẩy hộ chị bạn em 40 thùng sữa ạ

1 1  
Đẩy hộ chị bạn em 40 thùng sữa ạ.
Nhà em lấy 1 thùng, có mẹ nào lấy cùng ko ạ?
See Translation