Đề nghị các Luật sư đồng nghiệp góp ý kiến và ký tên “Kiến Nghị” Về việc “Đòi quyền cho người bị tạm giữ

Đề nghị các Luật sư đồng nghiệp góp ý kiến và ký tên “Kiến Nghị” Về việc “Đòi quyền cho người bị tạm giữ, tạm giam gặp luật sư không hạn chế thời gian”.
Đây là một quy định tiến bộ. Nếu được áp dụng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho luật sư bào chữa, cũng như người bị giam giữ có điều kiện tốt nhất bảo vệ quyền lợi cho họ trong quá trình tố tụng, góp phần giảm án oan, sai.