Đề nghị ko rủ rê ăn chơi nữa nhé

Đề nghị ko rủ rê ăn chơi nữa nhé , vừa bếu vừa tốn tiền , ai mời ăn free thì đi
See Translation