Đêm qua ho dã man thật

Đêm qua ho dã man thật
Sáng gọi điện thoại hỏi bác sĩ …. Bác sĩ mắng :
Tôi đã kê đơn cấm chị nói hoàn toàn trong 1 tháng Chị có thực hiện không ???
Em chính thức thực hiện lời bác sĩ .
Đừng ai hỏi có yêu không !!!!
……
Xin lỗi ….. Em chỉ biết câm nín …. hị … hị