Đi họp được sếp khen có cái áo đẹp là về lập tức có hành vi biến thái phong cách mùa đập trứng ngay

Đi họp được sếp khen có cái áo đẹp là về lập tức có hành vi biến thái phong cách mùa đập trứng ngay.
Kỳ nghỉ này dài lắm, các bạn nhớ ghé qua FPT Play chơi với Sún nhé, là lá la.
Sún sẽ chỉ cho các bạn một phim có lời thoại hay lắm, ngoài mấy câu buồn rơi rụng ra, có câu xàm xàm chất chất kiểu: “Thời gian như một con dao để giết lợn, hóa ra lại là thức ăn cho lợn.”
Đời buồn nên hãy cười nhiều, vậy thôi