Đi sự kiện tôn vinh sự độc thân mà đầu óc chả nghĩ ra gì để chia sẻ

Đi sự kiện tôn vinh sự độc thân mà đầu óc chả nghĩ ra gì để chia sẻ, vì còn đang bận nghĩ đến chi phí, doanh thu, hợp tác, lên lesson plan, nhân sự, marketing… giá gặp đc đại gia để chăn dắt rồi làm business ko cần quan tâm đến tiền nhẩy
See Translation