Đi xem Đập cánh giữa không trung

Đi xem Đập cánh giữa không trung, sau khi nghe nàng Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ có lúc phải ở Pháp liền 6 tháng để làm hậu kỳ phim. Mình càng khẳng định là gặp một nàng hay ho thành công nào đó thì đừng ngưỡng mộ các nàng mà hãy ngưỡng mộ… chồng họ. 🙂