Đoán xem những ai

Đoán xem những ai ???
cám ơn c Kim Xuyến tài trợ bức ảnh này .
Vào năm 1995 tại Moscow chuyến xuất ngoại đầu tiên của bố Voi được khoe giọng hát với kiều bào Việt trong cái lạnh tê tái , Voi có giống Bố không mọi người nhỉ ???
Giang Pham Ha Tran Linh Mỹ Đỗ