Đọc xong cứ lo

Đọc xong cứ lo , mình ghét chiến tranh lắm , mong sao điều đó không xảy ra . Chiến tranh hạt nhân thì lại càng đáng sợ . Tuy nhiên điều gì phải đến sẽ đến
P/s: sợ chiến tranh không có nghĩa là hèn nhát là chấp nhận dâng đất nước cho giặc bành trướng , ngoại xâm nhé