Đôi lúc trong cuộc đời

Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta sẽ nghe đâu đó câu “vượt lên trên những nỗ lực và cố gắng. Đó là số phận”.
Nguyễn Du khi xưa có câu “có trời mà cũng có ta”. Mỗi người sinh ra đã mang một số phận, một định mệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị an bài bởi những điều đó. Ta có thể thay đổi được rất nhiều điều trong cuộc sống bởi sự cố gắng, nỗ lực hằng ngày. Dung mạo là do trời sinh, ngôn ngữ cử chỉ là do được dạy dỗ và bản thân rèn luyện mới có. Sự nghiệp là do nỗ lực của bản thân mà thành.
Người có khả năng luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn, còn kẻ bất tài luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội.
Có một câu “Số phận không hề là may rủi, nó là sự lựa chọn. Nó không phải để chờ đợi, mà là giành lấy”. Bill Gates có một câu nói nổi tiếng: Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.
Và cho dù thật sự có số phận đi nữa thì cũng nên tin vào bản thân trước khi tin vào số phận, bởi vì bản thân là cái có thể thay đổi được. Chính tính cách và nỗ lực của bản thân là cái quyết định số phận của chính mình.
Làm thì không ân hận,
Mà ân hận thì không làm.
Chỉ tiếc là không có tay, không đủ sức lực để làm được tất cả mọi việc như mong muốn.