Đừng khóc vì những điều đã qua

Đừng khóc vì những điều đã qua , đừng buồn vì những người không xứng đáng . Đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến ! Và đừng nản khi tuần mới bắt đầu . Hãy tự tin tìm con đường tìm cách xử lý công việc của mình từng ngày nhé
Hãy bắt đầu tuần mới bằng Nụ Cười . Keep Calm and have a Great week