Được trai trẻ Đoàn Thiên Phúc pao ăn nên mức độ stress tăng cao

Được trai trẻ Đoàn Thiên Phúc pao ăn nên mức độ stress tăng cao! Cái giá của việc hoãn nghiệm thu dự án là được pao pao pao ăn uống hằng ngày cho đến khi ký vào biên bản, hahaa.
Đề nghị giám đốc dự án Dieu Hang duy trì trạng thái lý tưởng này, và tuyệt đối không để em ấy lén ghi vào chi phí phát sinh trong dự án nha! :-))))
Ăn hơi khủng để lấy sức về văn phòng tác chiến tiếp chiều nay!