E chưa trả đơn cho ai thì mn ib lại cho e nhé

1 1 1 1 1  
E chưa trả đơn cho ai thì mn ib lại cho e nhé
E vẫn còn măng 35k/kg ; 100k/3kg
Lợn gác bếp 270k/kg ; 140k/0.5kg
2 hộp gỏi cuốn tôm thịt 50k/hộp 5c
Mắm dưa cà đặc sản Đà Nẵng 80k/kg ; 45k/0.5kg
See Translation