E đặt 2k son nhiu đây chuẩn bị hạ cánh nhà e hehehee

1  
E đặt 2k son nhiu đây chuẩn bị hạ cánh nhà e hehehee…mưng hết lớn
See Translation