E ốm quá

1  
E ốm quá , ai bán cherry ngon rẻ e mua ăn tăng đề kháng nào , mối ruột đag có việc nên ko bán hàng
Mn ngồi điều hòa gọi hàng e ship cho , đừng mặc cả ship , vì có những nghề cao quí như shipper nên chị e chúng mình mới có thể tìm thấy nhau , nóng như thế này thì làm sao phải ngại tiền ship
See Translation