Em cần sách cho >500 đứa em của em

Em cần sách cho >500 đứa em của em, Chúng cũng thèm sách như thèm cơm.Kệ sách , quạt , đèn, bàn e đã chuẩn bị đủ, chỉ thiếu sách, số lượng không hạn chế ( không lấy sách giáo khoa, sách tôn giáo)
E cần sách như cần O2 vậy, ai có cho em xin. ở xa gửi về thi e lo cước vận chuyển.
Liện hệ xin gửi về: Đàm Triều công ty Mt Đàm Thịnh, dt 0917984799