Em mang ơn chị vô cùng khi chị chiến đấu với Ấu dâm và xâm hại tình dục

Em mang ơn chị vô cùng khi chị chiến đấu với Ấu dâm và xâm hại tình dục . Cuộc chiến này rất dài , vất vả lành ít dữ nhiều vì bọn Ác núp bóng cổ thụ , chị sẽ tốn rất nhiều tiền công sức . Em xin được trợ duyên 1 quý 3 tháng là 30 triệu để phụ chị lo đường dài . Chị không cần báo cáo hay thủ tục lập quỹ đâu , với em là hết mình Cần và Đủ rồi chị Lê Hoài Anh