Em muốn có được một tình yêu như thế

Em muốn có được một tình yêu như thế .
Mãnh liệt , da diết , bất chấp không gian và thời gian ….. Anh thì sao !!!!
Bố mất đi mọi thứ vỡ tan tành …..
Nhưng tình yêu của Bố Mẹ vẫn y nguyên .
Người đàn ông yêu em phải suy nghĩ nhanh hơn em một phút , anh thì sao !!!!
Nếu tình yêu của anh dành cho em đủ lớn thì cả thế giới này nhìn thấy tình yêu của chúng ta , tình yêu ơi ..,,,
Em đã yêu anh , mọi việc em sẽ để anh lo …