Em xin phép chỉ giữ lại đúng 500 (sửa thành 444) anh em trong friends list (hiện giờ là 888) để post ba lăng nhăng đỡ làm phiền các anh chị :))

Em xin phép chỉ giữ lại đúng 500 (sửa thành 444) anh em trong friends list (hiện giờ là 888) để post ba lăng nhăng đỡ làm phiền các anh chị :)). Ai bị làm phiền xin tự unfriend giúp em ạ 😀
P.s: ai không phiền xin add lại em ạ hụ hụ