Eo ơi đừng hỏi về độ thích

Eo ơi đừng hỏi về độ thích , lột ra cái mà mũi sạch bong xong kiểu thích thích ý , sướng quá vào soi gương xong quên vứt cả cái nhân mụn đi , lột ra phải gọi vô biên hâhhaha k mua phí cả đời mng ơi
#220k/tuýp chắc phải dùng 20-30 lần mất