Essence Cuộc sống Hỗ trợ Cuộc sống với chủ đề VẤN ĐỀ <> TRẢI NGHIỆM

Essence Cuộc sống Hỗ trợ Cuộc sống với chủ đề VẤN ĐỀ <> TRẢI NGHIỆM
(y) Nếu cuộc sống là Vấn đề thì bạn muốn SỬA nó, bạn muốn làm chủ nó, đè lên nó, bắt nó theo ý của mình. Khi đó cuộc sống của bạn là cuộc chiến đấu giữa cái BẠN SUY NGHĨ và THỰC TẾ là.
Tham vọng chẳng có giới hạn, vấn đề cũng vậy. Chẳng bao giờ hết vấn đề … và chẳng bao giờ bạn có thể bình an.
(y) Còn nếu cuộc sống là TRÁI NGHIỆM thì bạn càng tận hưởng …
Chương trình Cuộc sống Hỗ trợ Cuộc sống buổi 4 được lấy cảm hứng từ lời dạy của Thiền Sư Sayādaw U Jotika:
“Ẩn chứa trong mỗi hoàn cảnh mới mà chúng ta đang phải trải qua là một bài học tâm linh cần học hỏi.
Toàn bộ cuộc đời này là một bài học tâm linh mà chúng ta sinh ra trên đời để học bài học đó. Chúng ta có mặt ở đây,trên thế gian này, trong kiếp nhân sinh này, trong thời đại này là để học hỏi ra những gì cần học hỏi.” –
“ Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra. Khó khăn chính là những bài kiểm tra. Chúng ta đang ở trong một trường đời. Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một trường học. Từ khi mới lọt lòng sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đều học ở dưới mái trường này.”
Hẹn gặp các bạn: thứ 5 ngày 11/5 lúc 18h-20h00 tại Ngôi nhà Essence số 61 Vũ Phạm Hàm
Chương trình dành cho các bạn đã tham dự khoá học Tìm lại Chính mình.
Đây là chương trình của Cộng đồng Essence hỗ trợ các bạn sau khoá học.