Feels like slow motion series

Feels like slow motion series.
Bao nguyên rạp platinum :)))).. Chai dasani 22k, rẻ hơn CGV đc 5k. (đã khảo giá).
Ôi phim loãng hơn cô râu 8 tuổi. Diễn viên, trừ chị có khả năng đọc suy nghĩ nguòi khác ra thì đều nửa vời, cái gì cũng không tới.
Nữ chính thì trời ơi, tới đoạn có nguy cơ hôn thì mình chỉ muốn stop, may mà k có, chứ k mình rate cho 4/10 mất.