Gia nhập công ty có 6 tháng thôi nhưng may đẹp trai nên vẫn được các anh chị em quý mến rủ lên pạc ty mừng văn phòng mới

Gia nhập công ty có 6 tháng thôi nhưng may đẹp trai nên vẫn được các anh chị em quý mến rủ lên pạc ty mừng văn phòng mới.
Công ty em vẫn thật chất chơi, chất nghệ.
Chúc mọi người sang văn phòng mới thì làm ít thôi, dành thời gian mà chơi hưởng view