Giá thịt lợn hơi giảm

Giá thịt lợn hơi giảm. Nhưng trẻ con đi học nơi nghèo vẫn thèm thịt dài cổ ra. Hỗ trợ các em bằng tiền để thày cô mua thịt thì giá mua thịt ngoài chợ vẫn thế. Nếu mua lợn mà chế biến thì chắc chắn rẻ hơn đấy, nhưng bằng cách nào mà bảo quản được?
Cách nào tốt nhất hả mọi người? Và có cơ sở chế biến nào chung tay được không?