Giá trị to lớn của Niềm tin v Tình yêu thương đã làm nên muôn vàn điều kỳ diệu trên thế gian này

Giá trị to lớn của Niềm tin v Tình yêu thương đã làm nên muôn vàn điều kỳ diệu trên thế gian này! Cảm ơn những người Mẹ vĩ đại và các thày cô giáo chân chính đã tạo nên những người con, người học trò tuyệt vời cho thế gian này!
Cảm ơn Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai đã luôn là người Thày đáng kính của Tôi!