Giật mình khi Facebook nhắc lại bức ảnh năm nào

Giật mình khi Facebook nhắc lại bức ảnh năm nào. Năm nay không phải bán đi loa đài nhưng đã có cơ số các em Cd yêu quí của mình đã phải cất bước ra đi.
Dương Thị Thu Hoài năm tới đừng bắt bán thêm cái gì nữa nha. Toàn đồ đồng nát ấy mà.