Giỗ Tổ tại cafe sách Đinh Lễ thật tuyệt

Giỗ Tổ tại cafe sách Đinh Lễ thật tuyệt, nhất là bạn ấy thì ngâm cứu phương Đông với Tử vi, tướng số, còn mình lạc bước sang hướng Tây với một thế giới muôn màu về Trí tuệ, tư duy, nghệ thuật.. .Cảm ơn Đảng, Nhà nước và tổ tiên Lạc Rồng..
Vào sofitel cũng tuyệt lắm mọi người à!