Giới thiệu phim tài liệu “Không chiến ở bầu trời miền Bắc

Giới thiệu phim tài liệu “Không chiến ở bầu trời miền Bắc – Những cánh én bạc đầu tiên”. Các chương trình lịch sử về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc sẽ không còn nhàm chán với giới trẻ khi có đồ họa 3D đẹp như thế này làm minh họa.
See Translation